III Разред

Прво тромесечје

Унос података и форматирање ћелија:

Апсолутно и релативно адресирање

Друго  тромесечје

Валидација података и условно форматирање:

Функције (Countif, Sumif, If, Lookup):

Треће тромесечје

Урађене примере (рад са процентима, апсолутне адресе, lookup функције) можете преузети овде.

Чланак са ове везе описује типове графикона које можете користити у Excel-у 2007.

Задаци за рад са графиконима:

граф1  граф2

Поступак израде:

граф1  граф2

Задатак са различитим примерима употребе функције If .

Задатак са функцијама са условом и lookup функцијама – продаја

Задаци са такмичења из Пословне информатике из области Excel.

Задаци са (не)успешног теста први  други

Четврто тромесечје

Задатци са пивот табелама – задатак 1, задатак 2

Задатак са финансијским функцијама – задатак 3

Припрема за контролни задатак – задатак 4, задатак 5

Задаци за вежбање

1) пример ЕЦДЛ теста за модул 4, табеларне калкулације – задатак 

потребни фајлови: golfbudget.xls, newmembers.xls, scoreboard.xls

2) задаци са републичког такмичења из пословне информатике

Суботица 2011 из области excel –задатак

потребни фајлови: krediti.xls (uradjen),  novinesortiranje.xls (uradjen), grafikon.xls (uradjen), plata.xls (uradjen), preduzeca.xls (uradjen), amortizacija zajmova.xls (uradjen)

Обрада слика на рачунару-презентација